KluczPub_Oferta_PostepowanieID_09a55370-4ba2-47d4-91b1-af0a294dde42 | Likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, wywozie wywrotów, złomów i połamanych konarów drzew oraz działaniach interwencyjnych na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz innych terenach wzdłuż cieków i kanałów położonych w granicach m.st. Warszawy.