Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy zmina 12.02.2019 | Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie