załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 5. Popiełuszki | Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie