załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy dla część 2. Podczaszyńskiego 12.03.2019 | Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie