Załącznik nr 4 do SWIZ – wykaz usług | Kompleksowe wykonanie terenów zieleni, realizowanych w ramach zadania Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – odc. 1.3