Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Kompleksowe wykonanie terenów zieleni, realizowanych w ramach zadania Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – odc. 1.3