Informacja o złożonych ofertach.BES | Zamówienia powyżej 130.000 PLN