Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz obiektów z podziałem na planowane zużycie energii | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2020-2021 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy