Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2020-2021 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy