Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy