Pytanie do teści SIWZ nr 2 | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy