Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy