Ogłoszenie o zamówieniu | Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy