Pytania i odpowiedzi do SIWZ_13.03.2019 | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2019 r.