Załącznik nr 6A i 6B do SIWZ – Zał 1 do wzoru umowy Kosztorys | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin w liniach rozgraniczających pasów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w latach 2018-2019