Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz oferty | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin w liniach rozgraniczających pasów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w latach 2018-2019