Załącznik nr 1A do SWIZ – parametry jakościowe materiału roślinnego | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin w liniach rozgraniczających pasów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w latach 2018-2019