Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczni realizacji umowy i standardy jakościowe wykonania | Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja bylin w liniach rozgraniczających pasów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w latach 2018-2019