Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług | Dostawa, posadzenie roślin cebulowych w trawnikach i bylinach