Załącznik nr 3B do SIWZ – cz. 2 kosztorys | Dostawa, posadzenie roślin cebulowych w trawnikach i bylinach