Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty | Dostawa, posadzenie roślin cebulowych w trawnikach i bylinach