Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki wykonania prac | Dostawa, posadzenie roślin cebulowych w trawnikach i bylinach