Ogłoszenie o zamówieniu | Dostawa, posadzenie roślin cebulowych w trawnikach i bylinach