Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Dostawa i montaż słupków automatycznych wraz z kontrolą dostępu na Bulwar Wiślany