Załącznik nr 2 do SIWZ (warunki techniczne wykonania prac) – ZMIANA | Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja