Załącznik nr 3 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa