Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa