Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa