Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowalnych | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa