Załacznik-nr-1-do-SIWZ-Opis-przedmiotu-zamówienia_25.09.2019 | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa