Załacznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Dostarczenie i montaż pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim realizowanych w ramach projektu Przystań Warszawa