KluczPub_Oferta_PostepowanieID_aaecb3e2-dcaf-494a-9f6d-60f49ad83eb5 | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w latach 2019-2021