Załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego w rejonie ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie