Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego w rejonie ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie