Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia aktualny 06.06.18r. | Budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego dla pawilonu edukacyjnego w rejonie ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie