Załącznik nr 5 do SWIZ – formularz ofertowy | Budowa najpięknieszego placu zabaw na Mokotowie