Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Budowa najpięknieszego placu zabaw na Mokotowie