Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie