Załącznik nr 5 do SWIZ – formularz ofertowy | Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie