Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie