Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie