Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | „Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”