Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | „Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”