Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | „Budowa najpiękniejszego placu zabaw na Mokotowie”