Załącznik nr 1 do SWZ – warunki ogólne oraz standardy jakościowe wykonania prac | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów i Wilanów