Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz przyłącza elektrycznego dwóch budynków Prochowni na terenie Parku Żeromskiego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy