Komunikat nr 1 z dnia 07.10.2021.doc.BES | Konserwacja, demontaż, przechowanie i montaż chroniących przed zimowym zasoleniem, zwanych dalej „matami”, w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy