Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Opracowanie planu remediacji biologicznej wraz z przeprowadzeniem w latach 2022-2023 działań remediacyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy