Komunikat nr 1 z dnia 10.11.2021 r.BES | Opracowanie planu remediacji biologicznej wraz z przeprowadzeniem w latach 2022-2023 działań remediacyjnych wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy