Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz robót budowlanych | Nowy park na Bemowie